aboutus
QC Hồ sơ

Goldrain, kể từ khi chuyển đến nhà máy mới, đã tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và các quy trình quản lý chất lượng có liên quan.Chất lượng là cuộc sống của doanh nghiệp.

 

Đối với dự án mới, trong giai đoạn phát triển, chúng tôi tập trung công nghệ xương sống của công ty vào việc đánh giá dự án một cách nghiêm ngặt và đã nâng cao hiệu quả phát triển và tỷ lệ thành công một lần.

 

Đối với các nhà cung cấp, sự sống còn của những người phù hợp nhất, chúng tôi đã tiến hành đánh giá lại và hướng dẫn chất lượng cho các nhà cung cấp đủ điều kiện để đảm bảo rằng họ làm rõ các yêu cầu chất lượng của công ty chúng tôi, từ đó nâng cao chất lượng của nguyên liệu đầu vào.

 

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát việc kiểm tra chiếc đầu tiên, sẽ không được phép sản xuất hàng loạt trừ khi việc kiểm tra chiếc đầu tiên đủ tiêu chuẩn.

 

Đối với các vấn đề chất lượng lớn phát sinh trong quá trình sản xuất, chúng tôi đã thành lập một nhóm cải cách kỹ thuật đặc biệt, bao gồm các kỹ sư chất lượng và kỹ sư R&D, làm việc trên phân tích nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề chất lượng và nhóm làm việc cùng với các kỹ sư khuôn mẫu và các kỹ sư thiết bị tự động để chỉnh sửa và cải tiến khuôn mẫu cũng như thiết bị lắp ráp tự động, để loại bỏ hoàn toàn các vấn đề chất lượng khỏi nguồn.

 

Các thành phẩm sản xuất hàng loạt, sau khi được kiểm tra bởi IPQC, FQC và OQC, sẽ được giao cho khách hàng bởi một công ty vận tải đủ điều kiện để giảm chất lượng bất thường do vận chuyển không đúng quy cách.

 

Đội ngũ bán hàng sẽ liên hệ với khách hàng thường xuyên và yêu cầu khách hàng đưa ra phản hồi về sự hài lòng trong dịch vụ của chúng tôi, đối với các khiếu nại và đề xuất của khách hàng, chúng tôi có nhân viên chuyên trách để xử lý việc này và cải thiện quản lý chất lượng của chúng tôi, để đáp ứng khách hàng theo cách tốt hơn.

Báo cáo Trách nhiệm Xã hội -2021.pdf

Báo cáo Toàn vẹn Chất lượng 2021.pdf

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc